Informační systém pro dopravu IZE

IZE - nejnovější technologie navazuje na tradici PRAGOTRONU

Systémem IZE navazuje ELEKTROČAS s.r.o. na dlouholetou tradici firmy PRAGOTRON, která dodala několik stovek informačních zařízení s listovými překlápěcími jednotkami pro nádraží, letiště i průmysl v České a Slovenské republice, Německu, Polsku, Maďarsku, Rusku, Bulharsku, Rumunsku a dalších zemích.

ELEKTROČAS s.r.o. převzal po firmě PRAGOTRON výrobu kompletního sortimentu časoměrných ařízení od systémů jednotného času, přes všechny druhy venkovních i interiérových hodin až po věžní a fasádní hodiny včetně neonového osvětlení ruček a číselníků. Elektročas pokračuje v činnosti ve stejných rostorech a s klíčovými zaměstnanci Pragotronu, jejichž bohaté zkušenosti v těchto oborech zaručují ysokou jakost vyráběných výrobků. Vlastní ochrannou známku Pragotronu. Elektročas dodává veškeré náhradní díly pro výrobky Pragotronu a je schopen je i udržovat, případně modernizovat. To platí i pro informační zařízení s listovými překlápěcími jednotkami, pro které zajišťuje potisk listů jednotek, provádí opravy zařízení, popř. náhradu reléového ovládacího pracoviště počítačovým (pomocí jednotky ERS), čímž se rozšíří možnosti systému a umožní se součinnost listových tabulí Pragotronu s novými LCD tabulemi Elektročasu v jednom systému. Lze tedy zavádět nové informační tabule postupně, podle požadavků a možností zákazníka.

IZE - komplexní řešení informačního systému

Systém IZE vyhověl v náročných zkouškách provozu Českých drah a.s., a byl mu udělen tzv. zaváděcí list. V současné době je systém v provozu ve většině českých nádraží, např. Praha hl.n., Praha-Libeň, Olomouc, Brno hl.n., České Budějovice, Nymburk, Cheb a dalších. Osvědčil se díky následujícím vlastnostem:

 • pro zobrazení informace používá tabule se speciálními transreflexními displeji s tekutými krystaly (LCD), které zajišťují dobrou čitelnost ve vnitřních i venkovních prostorech (podrobný popis viz dále)
 • je doplněn o hlasový výstup
 • všechny prvky systému (tj. tabule LCD, hlasový výstup, popř. tabule s překlápěcími listy, monitory apod.)jsou ovládány z jednoho řídícího počítače a jedním programem
 • řízení tabulí sériovým rozhraním RS485 umožňuje libovolné řazení tabulí a ovládání jedním párem vodičů. Datové vedení umožňuje řízení dalších prvků
 • systém pracuje zcela automaticky v závislosti na reálném čase a je usměrňován pokyny obsluhy. Automaticky se provádí výpis na odjezdovou a příjezdovou tabuli. Obsluha provádí výpis na nástupištní a podchodové tabule, dává pokyny k hlášení (např. hlášení pro vlaky PŘIJEDE - PŘIJEL - NASTUPUJTE - ODJEDE) a vymazává neaktuální informace. V případě mimořádných okolností má obsluha možnost zadat změnu nástupiště, zpoždění, odklonovou trasu a výluku. Tato změna se provede pouze jednou a systém podle ní automaticky modifikuje hlášení a výpisy na tabule.
 • stav tabulí je nepřetržitě sledován a o případné poruše je obsluha okamžitě informována. Průběh obsluhy je zaznamenáván, takže je možno snadno v případě reklamace zpětně provést kontrolu.
 • modernizaci zařízení Pragotronu je možno provádět prakticky za provozu tak, že jsou postupně nahrazovány staré tabule novými. Rovněž nová informační zařízení vybavená tabulemi s LCD je možno postupně rozšiřovat přidáváním dalších tabulí. Rozsah a rychlost výměn tabulí určuje sám zákazník.

Informační tabule s LCD - moderní způsob zobrazení informace

 • jsou určeny pro zobrazování často se měnících údajů na libovolném počtu tabulí umístěných v různých místech. Zobrazované informace se zadávají z centrálního řídícího počítače
 • typické je použití na nádražích, v letištních halách, parkovištích, průmyslových provozech, hotelích, bankách apod.
 • modulový způsob stavby tabulí umožňuje realizaci tabulí libovolné velikosti a tvaru
 • základním stavebním prvkem je displej s tekutými krystaly prosvětlovaný vestavěným LED osvětlením
 • je možné volit rastrový displej s maticí 64x96 bodů nebo displej poloviční výšky s maticí 32x96 bodů. Volbou vhodného fontu lze dosáhnout různých výšek nebo i typů znaků podle požadavku zákazníka
 • u rastrových displejů je možné volit výšku písma od 37.9 mm (6 řádků / na displej) až do 110.1mm (2 řádky/ na displej), písmo jednoduché nebo tučné, popř. je možné kombinovat více typů písma pro různé informace
 • displej využívá LED podsvětlení, ale odráží i vnější světlo, což zvyšuje čitelnost údajů i při osvětlení přímým slunečním světlem
 • použitý displej umožňuje zobrazení většiny národních sad znaků, např. azbuku, znaky německé, polské, maďarské a další
 • je možné kombinovat obě velikosti displejů k dosažení požadované velikosti tabule a barevné provedení displejů podle požadavku zákazníka displeje s bílými znaky na černém pozadí, popř. bílé na modrém podkladu
 • displeje lze spojovat do libovolně dlouhých řádek a tabule může obsahovat několik řádek. Tabule lze doplnit záhlavím s prosvětlenými nápisy s grafickou úpravou podle požadavku zákazníka včetně digitálních nebo i analogových hodin
 • osvětlení tabule se automaticky vypíná pokud se nezobrazuje žádná informace, čímž se sníží spotřeba elektrické energie
 • provedení tabule umožňuje umístění do venkovního prostředí pod přístřeškem (IP63) nebo lze volit provedení určené pro interiér (IP41); tabule mohou být jednostranné nebo dvoustranné
 • konstrukce tabulí se vyznačuje nízkou hmotností a malou stavební hloubkou
 • čelní panel je tvořen dílčími panely, které nesou vždy jeden řádek displejů, a jsou samostatně odklápěcí, což umožňuje snadnou údržbu (výměnu displeje nebo opravy elektroniky umístěné v rámu tabule)

Katalog

Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení banneru.