Kombinovaný převodník RTC3485E

Kombinovaný převodník RTC3485E je určen pro připojení informačních tabulí pomocí linek RS485 a jejich řízení přes internet. Podporuje jejich protokol a poskytuje tabulím reálný čas. Linky RS485 lze konfigurovat jako vstupní, výstupní nebo obousměrné (pouze half duplex). Každá linka může své A,B vodiče předepnou do definovaného stavu tak, aby byla definována úroveň signálu v klidovém stavu. Reálný čas může získávat ze 3 zdrojů: Linka PH, přijímač DCF nebo server s protokolem ITP. Čas je udržován i po výpadku napájení po dobu 24 hodin.

● Tři linky RS485 half duplex
● Nastavení zakončovací impedance 110 Ω pomocí zkratospojky (jumper)
● Nastavení předepnutí vodičů A a B pro definovanou klidovou úroveň.
● Integrované měření linek RS485
● Protokol KTP na linkách RS485
● Rychlost přenosu od 1200 b/s do 115200 b/s.
● Synchronizace reálného času z linky podružných hodin PH, pomocí DCF, GPS s převodem na impulsy DCF nebo protokolem ITP ze serveru.
● Nastavitelná korekce zpoždění antény DCF pro dosažení vyšší přesnosti.
● Indikace synchronizace času pomocí 2 LED
● Indikace stavu reálného času pomocí 3 LED.
● Zálohování reálného času vysokokapacitním kondenzátorem po dobu 24 h.
● Čas je řízen přesným krystalovým oscilátorem 32,768 kHz.
● Průběžné dolaďování oscilátoru na základě dlouhodobě změřených odchylek.
● Možnost vzdálené konfigurace přes TELNETchráněné heslem.
● Připojení k síti Ethernet 10/100Mb
● Podpora protokolu IP V4.
● Komunikace na protokolech TCP a UDP
● Pravidelné vysílání reálného času do tabulí protokolem KTP minimálně 1x za minutu.
● Možnost blokovat příjem neadresovaných kanálů
● Vestavěný zdroj 9V / 300mA pro napájení opakovačů na linkách RS485
● Signalizace přetížení nebo zkratu na zdroji 9 V červenou LED.

Katalog

Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení banneru.