Linkový rozvaděč RL83

Linkový rozváděč RL83 je určen nejen k rozšíření počtu linek podružných hodin, ale i k převodu jednoho typu linky na druhý. Jmenovité napětí výstupních linek může být odlišné od vstupní (řídící) linky. Podobně i šířka impulsu může být rozdílná. Řídící linka může být též použita pro pohon podružných hodin, takže jsou k dispozici 4 linky řídící až 4 x 50. podružných hodin

RL83 pohled
  • Linkové rozváděče lze zřetězit do libovolného počtu. Výstupní linka jednoho rozváděče může řídit další rozváděč. Časové zpoždění přenášených impulsů je zanedbatelné tak, že nedochází ke zpožďování impulsů proti hlavním hodinám. Pouze u přenosu povelu P2, jež nenese časovou informaci, dochází ke zpoždění, které je nutné pro zpracování tohoto povelu a jeho následné vyslání. Pro tyto účely se řetězení rozváděčů nedoporučuje.
  • Řízení výstupních linek je na sobě zcela nezávislé. Linky lze individuálně seřizovat, zastavovat nebo některou z nich lze vyřadit z provozu. Při poruše nebo zablokování jedné linky jsou ostatní linky plně řízeny.
  • Pro zjištění správné funkce budícího můstku linek je přístroj vybaven diagnostickým programem, který otestuje linku a budící můstek, a zjistí případné chyby. Budící můstky lze snadno vyměňovat.
  • Přístroj plně podporuje povely P1 a P2 pro automatické seřizování a nastavení času. Když je řízen hlavními hodinami, které nevysílají povely P1 a P2, může i přesto oba seřizovací povely vysílat.
  • Podobně jako u hlavních hodin je i zde optimalizace dobíhaní podružných hodin, která zkracuje čas potřebný k seřízení podružných hodin po obnovení síťového napájení. Pracuje jen tehdy, když je na vstupní (řídící) lince používán povel P2. V opačném případě jsou vysílané impulsy závislé na rychlosti a počtu přijímaných impulsů a výstupní linky pak kopírují chování vstupní linky.
  • Všechny výstupní linky je možno synchronizovat s podružnými věžními hodinami nebo s linkovými rozváděči. Vysílání impulsů je pak závislé na připravenosti připojeného zařízení přijmout impuls. Zamezuje se tak „rozpadu linky" při poruše nebo výpadku napájení některého z připojených zařízení.
  • Nezávislé nastavení všech linek umožňuje připojení různých typů hodin. Například je možné připojit na jednu linku minutové hodiny, na druhou půlminutové a třetí linka může být nastavena jako sekundová pro dvousystémové hodiny.
  • Galvanické oddělení vstupní linky zabraňuje šíření rušení v rozvodech. Všechny linky jsou vybaveny třetí svorkou GND, která slouží jednak pro synchronizaci připojených zařízení, ale také pro připojení přepěťových ochran.
  • Přístroj je vybaven automatickým nastavením linek, které zrychluje a zjednodušuje počáteční nastavení. Nastavení výstupních linek je shodné se vstupní linkou.

Katalog

Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení banneru.